ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลุมละอองเกสร

ผู้นำระดับโลกในด้านการควบคุมการถ่ายละอองเกสร

PBS International เป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกและผู้จำหน่ายถุงคลุมดอกและเต็นท์คุณภาพสูง เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเราเพื่อระบุความต้องการของพวกเขาและหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดให้แก่พวกเขา เราได้ลงทุนจำนวนมากในการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันของเรา เราเป็นธุรกิจครอบครัวรุ่นที่สองที่อุทิศตนให้กับการควบคุมการถ่ายละอองเกสร เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมการถ่ายละอองเกสรจะสร้างเศรษฐกิจที่ดี ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมการผสมพันธุ์พืช และเพิ่มผลผลิตของเมล็ด